Dlaczego warto automatyzować paletyzację — skutki zdrowotne dla pracowników i pracodawcy

We współczesnym przemyśle wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań jest korzystne zarówno dla właściciela biznesu, jak i pracowników wykonujących pracę fizyczną. Jednym z takich rozwiązań jest automatyczna paletyzacja opakowań zbiorczych. Pod tym pojęciem kryje się wykorzystanie paletyzatorów – stanowisk wykorzystujących coboty z rodziny Kassow Robots lub Fanuc. Paletyzator taki wykonuje ciężką pracę układania opakowań na palecie w zadany wzór, umieszcza przekładki pomiędzy warstwami. Nie męczy się przy tym i może pracować bez przerw cały czas. Pracownikom pozostaje jedynie regularnie odbierać spakowane palety, podstawiać puste i uzupełniać zasobnik przekładek. Urządzenie takie potrafi zdjąć z pleców pracownika średnio od 4 do 9 ton produktów na zmianę. 

Korzyści zdrowotne dla pracowników i organizacji 

Z powyższego wynikają bardzo pozytywne skutki zdrowotne dla pracowników i organizacyjne dla fabryki. Jak już wspomnieliśmy, automatyzacja paletyzacji przy użyciu robotów eliminuje potrzebę ciężkiej i co istotne bardzo powtarzalnej fizycznej pracy. Jest to zawsze wiele ton spaletyzowanego towaru na zmianę, przy wykonywaniu w koło tych samych ruchów. Paletyzacja odbywa się od poziomu podłogi, aż do nieraz 2m. Wszystko to prowadzi do urazów i przeciążeń mięśniowo-szkieletowych u osób zatrudnionych. Kontuzje i długotrwała fatyga mogą prowadzić do trwałego uszczerbku zdrowia pracowników. Podnoszenie i przenoszenie ciężkich przedmiotów mogą prowadzić do urazów pleców, ramion i innych części ciała. Po drugie, automatyzacja paletyzacji przy użyciu robotów zmniejsza ilość powtarzalnej pracy manualnej. Wykonywanie tych samych ruchów przez długi czas może powodować przeciążenia stawów i mięśni, co prowadzi do kontuzji.

Tak więc wprowadzenie zrobotyzowanej paletyzacji dla pracownika oznacza zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym takiej pracy wykonywanej manualnej. Poprawia też komfort pracy. Dla zakładu produkcyjnego zaś korzyścią jest uniknięcie kosztów związanych z potencjalnymi odszkodowaniami dla pracowników, zmniejszenie rotacji (związanej z niezadowoleniem z pracy), czy zmniejszenie ilości osób potrzebnych do obsługi linii. Pozwala to lepiej gospodarować posiadanymi zasobami ludzkimi np. umożliwiając przesunięcie ludzi do ważniejszych zajęć.

Osobną kwestią jest eliminacja ryzyka zdrowotnego w przypadku paletyzacji produktów w jakiś sposób niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia (np. z powodu pyłów, oparów, czy ekstremalnie wysokiej wagi). Tutaj również korzyści są oczywiste.

Beboq Robotics