Dla mediów

Zasoby dla mediów

LOGOTYPY

beboq robotics

kwadrat – białe tło

logo - beboq robotics

PNG

PDF

beboq robotics

kwadrat – czarne tło

logo - beboq robotics

PNG

PDF

beboq robotics

prostokąt – białe tło

logo - beboq robotics

PNG

PDF

beboq robotics

prostokąt – czarne tło

logo - beboq robotics

PNG

PDF

beboq robotis + kassow robots

prostokąt – białe tło

logo - beboq robotics & kassow robots

PNG

PDF

beboq robotis + kassow robots

prostokąt – czarne tło

logo - beboq robotics & kassow robots

PNG

PDF

>> Kompletna księga znaku kassow robots.

ADRESY

kassow robots

Oliefabriksvej 57
2770 Kastrup
Denmark

[email protected]
www.kassowrobots.com

osoba do kontaktu z mediami:
Reglindis Pfeiffer
[email protected]

beboq robotics

ul. Skłodowskiej 17/8
40-058 Katowice
Polska

[email protected]
www.beboqrobotics.pl

osoba do kontaktu z mediami:
Marta Zwolińska-Budniok
[email protected]

FILMY

ZDJĘCIA

fotografia Kristiana Kassowa
Kristian Kassow, CEO i założyciel Kassow Robots
fotografia Kristiana Kassowa
Kristian Kassow, CEO i założyciel Kassow Robots
kassow robots KR1205
KR1205
kassow robots KR1205
KR810
fotografia Kristiana Kassowa i robotów
Kristian Kassow, CEO i założyciel Kassow Robots
kassow robots KR810
KR810
kassow robots KR810
KR810
kassow robots KR810
KR810
produkt - cobot kassow robots KR1410
KR1410
produkt - cobot kassow robots KR1410
KR1410
produkt - cobot kassow robots KR1805
KR1805
produkt - cobot kassow robots KR1805
KR1805
Kassow Robots | fast - strong - simple | rodzina czterech siedmiosiwych robotów współpracujących | Produkt Roku 2019
lineup
Banner - Kassow Robots | fast - strong - simple | rodzina czterech siedmiosiwych robotów współpracujących | Produkt Roku 2019
lineup – z informacjami o modelach
Banner - Kassow Robots | fast - strong - simple | rodzina czterech siedmiosiwych robotów współpracujących | Produkt Roku 2019
lineup – z informacjami o modelach, logiem producenta i dystrybutora + info o produkcie roku

Beboq Robotics