Robotyzacja procesu pakowania i paletyzacji

Banner - pudełko kartonowe jedzie taśmociągiem, dookoła widać elementy jakiejś fabryki

Urządzenia pakujące i do paletyzacji zyskują znaczenie w przedsiębiorstwach wytwórczych Zastosowanie automatycznej paletyzacji pozwala zwiększać wydajności procesu, odciążyć pracowników od wymagającej dla kręgosłupa pracy oraz eliminować błędy. Dla tych korzyści warto w zakresie robotyzacji procesu paletyzacji postawić na sprawdzone rozwiązania.

Czytaj dalej „Robotyzacja procesu pakowania i paletyzacji”

Rekordowy wzrost wykorzystania robotyki

banner - ramiona robotyczne nad taśmociągiem

Wykorzystanie robotów w produkcji przemysłowej rośnie. Międzynarodowa Federacja Robotyki szacuje, że w okresie między 2015 a 2020 rokiem, globalnie średni roczny wzrost wykorzystania robotów w różnego rodzaju przedsiębiorstwach wyniósł aż 13%. Trend ten ma się utrzymać w 2022 roku, przynosząc korzyści z robotyzacji nie tylko przedsiębiorcom, ale też klientom końcowym.

Czytaj dalej „Rekordowy wzrost wykorzystania robotyki”

Wpływ pandemii na robotyzację

Banner - blog - robot przenosi tacki z jedzeniem

Pandemia COVID-19 spowodowała, że firmy działające w bardzo różnych branżach musiały odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. Próbie zostały poddane niemal wszystkie obszary przedsiębiorstw, z produkcją na czele. To właśnie pandemia koronawirusa sprawiła, że robotyzacja firm jeszcze nigdy wcześniej nie miała aż tak ogromnego i globalnego znaczenia. Przedsiębiorstwa, które zaimplementowały do swojej firmy nowoczesne technologie produkcyjne mogły dzięki temu bez zbędnych przestojów realizować swoje zadania.

RPA – czym właściwie jest?

RPA to skrót od Robotic Process Automation. Jest to zbiór narzędzi do tworzenia robotów programowanych, których zadaniem jest realizacja procesów biznesowych. Dla wielu przedsiębiorstw robotyzacja miała ogromne znaczenie jeszcze na długo przed pandemią. COVID-19 tylko przyspieszył rozwój tego konkretnego obszaru firm. Szacuje się, że do końca 2022 roku aż 90 procent dużych organizacji zaimplementuje do swoich procesów produkcyjnych RPA.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, ponad połowa ankietowanych polskich organizacji stwierdziła, że to właśnie robotyzacji zawdzięcza utrzymanie ciągłości prowadzonych procesów w trakcie pandemii. Co więcej, aby zapewnić terminowe realizacje, bardzo wiele z tych przedsiębiorstw rozbudowało swoje linie produkcyjne o dodatkowe stanowiska już w trakcie COVID-19. Pokazuje to ogromny udział robotów w osiąganych wynikach całej organizacji.

Wpływ robotyzacji na przedsiębiorstwa

Coś, co jest niezwykle istotne, to przede wszystkim fakt, że robotyzacja wykracza daleko poza aspekty finansowe. W trakcie pandemii zaobserwować można było wzrost udziału robotów we wszelkiego rodzaju procesach realizowanych przez firmę. Miało to związek przede wszystkim z chęcią zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami pandemii (na przykład wysyłką pracowników na obowiązkową kwarantannę). Przez tworzące się braki kadrowe ogromne przedsiębiorstwa byłyby zmuszone do ograniczenia lub czasowego zaprzestania prowadzenia działań produkcyjnych. Zwiększenie liczby maszyn w firmach przełożyło się w głównej mierze na wzrost efektywności pracy, a także na większą dokładność prowadzonych procesów wytwórczych.

Automatyzacja produkcji żywności – nieuchronna przyszłość?

Banner - blog - Pracownik sprawdza ziarna kawy podczas procesu prażenia

Nowoczesne maszyny, zautomatyzowane linie i gniazda produkcyjne oraz roboty są coraz powszechniej stosowane w bardzo wielu obszarach przemysłu. Wykorzystuje się je chociażby w branży motoryzacyjnej, elektronicznej, dóbr konsumpcyjnych, a także stolarskiej. Przemysł spożywczy nie jest tutaj wyjątkiem. Produkcja żywności – od uprawy i hodowli, poprzez przetwórstwo po pakowanie i logistykę podąża za trendami. Dzięki temu jakość produkcji jest na stałym, najwyższym poziomie, liczba błędów przy pracy zredukowana, a sam proces produkcji jest tańszy, czyli bardziej opłacalny i stabilniejszy – ze względu na redukcję wpływu absencji i rotacji pracowników.

Zadbaj o wydajność całej firmy

Jak pokazuje prosta kalkulacja kosztów zrealizowana w horyzoncie kilku lat, im szybciej maszyny zostaną zaangażowane w procesy przedsiębiorstwa związane z produkcją oraz pakowaniem, tym firma może osiągnąć lepsze rezultaty – szybciej reinwestując oszczędzone środki i jeszcze bardziej zwiększając swą efektywność.

Wspomnieć w tym miejscu należy przede wszystkim o obniżeniu kosztów wytwórczych. Znaczna część prac prowadzonych w firmie produkcyjnej jest oparta na powtarzanych sekwencjach ruchów, które dotychczas były wykonywane przez osoby zatrudnione. Implementacja nowoczesnych rozwiązań, wyspecjalizowanych maszyn, czy zautomatyzowanych lub zrobotyzowanych stanowisk pozwala obniżyć koszty obsługi pojedynczego procesu wytwórczego nawet o 75 procent. W skali całej firmy wiąże się to z bardzo dużymi oszczędnościami finansowymi, a przez to wzrostem marży produktu gotowego, co dalej pozwala na wzrost konkurencyjności całego przedsiębiorstwa.

Robotyzacja procesu wytwórczego to doskonałe rozwiązanie przede wszystkim dla firm działających na bardzo dużą skalę, ale nie tylko. Otóż bowiem dzięki zatasowaniu tzw. robotów kolaboracyjnych (zwanych też kobotami) możliwe stało się wdrożenie stanowisk zrobotyzowanych do znacznie mniejszych przedsiębiorstw – dając im możliwość osiągnięcia takich samych przewag, ale w przy znacznie mniejszych nakładach inwestycyjnych. Można przyjąć, że czas zwrotu z inwestycji nie jest tutaj zazwyczaj większy niż 18 miesięcy, a często jest krótszy niż 1 rok. To wszystko przy mniejszej i znacznie bardziej zróżnicowanej produkcji na takich zakładach.

Dodatkowym bonusem jest fakt, że zależnie od złożoności całego procesu wytwórczego oraz od zaimplementowanych rozwiązań, montaż nowoczesnych maszyn może podnieść wydajność stanowiska produkcyjnego nawet o 20 procent.

Czy automatyzacja produkcji żywności to przyszłość?

Ciągły wzrost kosztów surowców – w tym rolniczych, czy ogólniej – spożywczych, wzrost kosztów energii, w tym dramatyczne podwyżki gazu, presja pracowników na wzrost wynagrodzeń, szalejąca inflacja, czy prozaiczny brak „rąk do pracy” to czynniki dotykające branże na wszystkich jej poziomach. Automatyzacja jest więc nieuchronna.

Wielu właścicieli i zarządców zakładów ma obawy, że robotyzacja jest trudna i skomplikowana, że proces wdrożenia trwa długo, wymaga zaplanowania, a zmiany w już zaimplementowaniu rozwiązaniu są niemożliwe lub bardzo kosztowne. To prawda – ale nie do końca. Implementacja nowoczesnych rozwiązań, zwłaszcza tych które są samodzielne (nie wymagają głębokich integracji) i przynoszą korzyści od razu – co terminologii lean nosi nazwę zrywania nisko wiszących owoców, jest na wyciągnięcie ręki. Stopa zwrotu z inwestycji nierzadko mniejsza od 18 miesięcy, niskie ryzyko procesowe, szybkie wdrożenie, natychmiastowe obniżenie kosztów stałych i uwolnienie pracowników do bardziej wymagających zadań to tylko kilka cech takiego podejścia. Idealnym przykładem jest tutaj paletyzacja opakowań zbiorczych na końcach linii. Jest to więc ścieżka do realizacji przy niemal każdej produkcji spożywczej.

Skontaktuj się z nami i dowiedz jak możemy wesprzeć Twój zakład!

Beboq Robotics