Rekordowy wzrost wykorzystania robotyki

Wykorzystanie robotów w produkcji przemysłowej rośnie. Międzynarodowa Federacja Robotyki szacuje, że w okresie między 2015 a 2020 rokiem, globalnie średni roczny wzrost wykorzystania robotów w różnego rodzaju przedsiębiorstwach wyniósł aż 13%. Trend ten ma się utrzymać w 2022 roku, przynosząc korzyści z robotyzacji nie tylko przedsiębiorcom, ale też klientom końcowym.

Roboty zwiększą obszar swojego działania

Nie jest tajemnicą, że firmy zmieniają się, by dopasować się do potrzeb klientów. Po stronie klienta oczekiwanie brzmi np. “ma być tanio”, “produkt ma być dostępny”, “ma być dobrej jakości”. Dla producenta oznacza to szukanie odpowiedzi na pytanie “Jak zwiększyć prędkość produkcji?”, “jak poprawić jej sprawność oraz dokładności realizowanych prac?”. Rozwiązaniem często okazuje się być technologia, w tym robotyka i automatyzacja. Szacuje się, że w 2022 roku roboty zaczną być wykorzystywane tam, gdzie do tej pory nie spotykało się ich lub gdzie ich udział w realizowanych działaniach był znikomy. Mowa m.in. o branżach takich jak budownictwo czy rolnictwo. Inne branże, szczególnie takie jak produkcja żywności, FMCG i inne lekkie, przyspieszą jeszcze bardziej i nie pozostaną w tyle.

Jeszcze łatwiejsza implementacja robotów


Obecnie ciągle jeszcze zdarza się, że blokadą przed zastosowaniem robotów jest dla przedsiębiorców problematyczna implementacja oraz codzienna obsługa technologii. To się jednak zmienia. Można zauważyć wyraźny trend w kierunku tworzenia interfejsów przyjaznych użytkownikowi. W niektórych przypadkach producenci robotów dokonują wstępnej konfiguracji fabrycznej dla potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Znacząco ułatwia to późniejsze wdrożenie robotów w działania firmy.

Pandemia COVID-19 i związane z nią zakłócenia w łańcuchu dostaw spowodowały, że coraz więcej przedsiębiorców rozważa przeniesienie produkcji jeszcze bliżej swojego rynku zbytu. Firmy te będą chciały znacząco zmniejszyć stopień outsourcowania części realizowanych działań i – między innymi w tym – ma pomóc zwiększone wykorzystania robotyzacji.

Beboq Robotics