Wpływ pandemii na robotyzację

Pandemia COVID-19 spowodowała, że firmy działające w bardzo różnych branżach musiały odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. Próbie zostały poddane niemal wszystkie obszary przedsiębiorstw, z produkcją na czele. To właśnie pandemia koronawirusa sprawiła, że robotyzacja firm jeszcze nigdy wcześniej nie miała aż tak ogromnego i globalnego znaczenia. Przedsiębiorstwa, które zaimplementowały do swojej firmy nowoczesne technologie produkcyjne mogły dzięki temu bez zbędnych przestojów realizować swoje zadania.

RPA – czym właściwie jest?

RPA to skrót od Robotic Process Automation. Jest to zbiór narzędzi do tworzenia robotów programowanych, których zadaniem jest realizacja procesów biznesowych. Dla wielu przedsiębiorstw robotyzacja miała ogromne znaczenie jeszcze na długo przed pandemią. COVID-19 tylko przyspieszył rozwój tego konkretnego obszaru firm. Szacuje się, że do końca 2022 roku aż 90 procent dużych organizacji zaimplementuje do swoich procesów produkcyjnych RPA.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, ponad połowa ankietowanych polskich organizacji stwierdziła, że to właśnie robotyzacji zawdzięcza utrzymanie ciągłości prowadzonych procesów w trakcie pandemii. Co więcej, aby zapewnić terminowe realizacje, bardzo wiele z tych przedsiębiorstw rozbudowało swoje linie produkcyjne o dodatkowe stanowiska już w trakcie COVID-19. Pokazuje to ogromny udział robotów w osiąganych wynikach całej organizacji.

Wpływ robotyzacji na przedsiębiorstwa

Coś, co jest niezwykle istotne, to przede wszystkim fakt, że robotyzacja wykracza daleko poza aspekty finansowe. W trakcie pandemii zaobserwować można było wzrost udziału robotów we wszelkiego rodzaju procesach realizowanych przez firmę. Miało to związek przede wszystkim z chęcią zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami pandemii (na przykład wysyłką pracowników na obowiązkową kwarantannę). Przez tworzące się braki kadrowe ogromne przedsiębiorstwa byłyby zmuszone do ograniczenia lub czasowego zaprzestania prowadzenia działań produkcyjnych. Zwiększenie liczby maszyn w firmach przełożyło się w głównej mierze na wzrost efektywności pracy, a także na większą dokładność prowadzonych procesów wytwórczych.

Beboq Robotics